Skip to content

Tjänster

Våra tjänster

Vi skapar motståndskraftiga företag mot cyberattacker och IT-säkerhetsincidenter

Social enginering

Testa motståndskraften för fysiska intrångsförsök i din organisation 

Containerdykning

Vet ni vad ni slänger? 
Containerdykning är att leta genom grovsoprum, papperskorgar och liknande ställen efter känslig information 

Teknisk säkerhet

Kontroll av den tekniska delen av IT-miljön så som nätverkssäkerhet, datasäkerhet, åtkomstkontroller, krypteringar, konfiguration, loggning mm

Administrativ säkerhet

Analys av bland annat policys, riktlinjer, risk hantering och kontinuitetsplaner

Desktop hacking

Vilken information lämnas vid skrivbordet?
Det är 80% chans att hitta inloggningsuppgifter till system som användaren använder

Penetrationstester

Utvärderar motståndskraften i enskilda system eller nätverk

Fysisk säkerhet

En viktig faktor för att kunna skydda informationen är det fysiska skydd som
omger olika typer av it-utrymmen. Att planera, utveckla och förvalta it-utrymmen
innebär ett stort ekonomiskt åttagande där det inte alltid är lätt att avgöra vilka
åtgärder som är lämpliga och rimliga för att ge informationen ett tillräckligt bra
skydd.

Rådgivning om IT-säkerhet

Professionell rådgivning gör att du fattar rätt beslut vid rätt tillfälle

IT-Infrastruktur

IT-infrastruktur, ryggraden i IT-miljön, grunden för att allt ska fungera.

Beroende på hur din verksamhet ser ut kan IT-infrastrukturen innehålla många olika typer av tjänster allt från nätverks- och säkerhetslösningar, serverdrift till underhåll av stödsystem. 

VMSP_Ransomware&DR_2023

Backup

Som Veeam ProPartner erbjuder vi backup lösningar  för bland annat fysiska servrar, virtuella servrar, Microsoft 365 mm