Skip to content
Tjänster

Penetrations tester

Testa ditt företags säkerhet med avancerade penetrationstester

För att säkerställa att ditt företags system och nätverk är motståndskraftiga mot cyberattacker är det viktigt att genomföra regelbundna och noggranna penetrationstester. På PWN Tech erbjuder vi avancerade penetrationstester som utvärderar motståndskraften hos enskilda system eller nätverk genom användning av sofistikerade program och tekniker.


Penetrationstester, även kända som pen-testing, är en metod för att bedöma säkerheten hos en organisations system och nätverk genom att simulera verkliga attacker. Detta görs för att identifiera potentiella sårbarheter och svagheter som kan utnyttjas av angripare. Genom att genomföra penetrationstester kan du få en klar bild av din organisations säkerhetsstatus och vidta åtgärder för att stärka skyddet.

Hur kan vi hjälpa dig?

  • Omfattande sårbarhetsutvärdering: Våra erfarna säkerhetsexperter kommer att utföra en djupgående analys av dina system och nätverk för att identifiera potentiella sårbarheter och säkerhetsbrister. Vi använder avancerade program och tekniker för att upptäcka svagheter som kan utnyttjas av angripare.
  • Simulerade attacker: Genom att genomföra simuleringar av verkliga attacker testar vi ditt företags motståndskraft mot olika scenarier. Vi använder sofistikerade program och verktyg för att identifiera och utnyttja sårbarheter och bedöma hur din organisation skulle reagera i en verklig attack.
  • Rapport och rekommendationer: Efter genomförandet av penetrationstesterna kommer vi att leverera en detaljerad rapport som identifierar de upptäckta sårbarheterna och ger rekommendationer för att stärka din säkerhet. Vårt mål är att ge dig konkreta åtgärder för att förbättra skyddet mot potentiella angrepp.