Skip to content
Tjänster

Social Engineering

Optimera er företagssäkerhet mot social engineering med hjälp av PWN Tech

Vi på PWN Tech förstår vikten av att skydda din organisation från fysiska intrångsförsök, och vi är dedikerade till att erbjuda högkvalitativ IT-säkerhet som passar just ditt företag. Genom att testa motståndskraften i ditt företags säkerhetssystem kan vi identifiera eventuella sårbarheter och rekommendera lösningar för att förhindra obehörig åtkomst.

Vårt team av erfarna säkerhetsexperter på PWN Tech använder beprövade metoder för att genomföra fysiska intrångsförsök mot din organisation. Genom att efterlikna angrepp som bedragare och illasinnade aktörer kan genomföra, ger vi dig en djupare förståelse för vilka områden som behöver förbättras när det gäller din organisations säkerhet.

Med hjälp av vår tjänst kan du:

  • Identifiera sårbarheter: Vi genomför en grundlig undersökning för att identifiera eventuella sårbarheter eller brister i systemet.
  • Testa personalens medvetenhet: Genom att utföra olika social engineerings tekniker utvärderar vi hur väl din personal känner till och följer säkerhetsprotokoll och policyer.
  • Skapa anpassade lösningar: Baserat på resultaten av våra tester utvecklar vi skräddarsydda lösningar för att stärka din organisations försvar mot fysiska intrångsförsök.