Skip to content
Tjänster

Teknisk Säkerhet

Förbättra IT-säkerheten och skydda företagsinformationen med PWN Techs säkerhetstjänster.

Vi på PWN Tech är väl medvetna om betydelsen av en pålitlig och säker IT-miljö för att skydda din företagsdata och förhindra obehörig åtkomst. Genom vår expertis inom teknisk säkerhet kan vi bistå dig med att kontrollera och förbättra säkerheten i ditt nätverk, datasystem, åtkomstkontroller, kryptering, konfiguration och loggning.

Vårt erfarna team av säkerhetsexperter på PWN Tech utför noggranna utvärderingar av din IT-miljö för att identifiera potentiella sårbarheter och risker. Vi tillämpar beprövade metoder och bästa praxis för att säkerställa att dina system är korrekt konfigurerade och skyddade.

Med vår tekniska säkerhetstjänst kan du:

  • Förstärka nätverkssäkerheten: Vi granskar och analyserar din nätverksinfrastruktur för att identifiera eventuella svagheter och sårbarheter. Vi implementerar även lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda ditt nätverk mot obehörig åtkomst.
  • Säkra datasäkerheten: Vi kontrollerar och utvärderar dina datasystem för att säkerställa att de är tillräckligt skyddade och att dataskyddsfunktioner som kryptering och åtkomstkontroller är korrekt implementerade.
  • Förbättra åtkomstkontrollerna: Vi granskar och optimerar dina åtkomstkontroller och behörighetsnivåer för att förhindra obehörig åtkomst till viktig information och system.
  • Höja loggnings- och övervakningsnivån: Vi hjälper dig att etablera effektiva loggnings- och övervakningssystem för att upptäcka och förebygga säkerhetsincidenter och obehörig aktivitet.